ความเห็น 5652

การสร้างตัวชี้วัดและการประเมิน KM ในหน่วยราชการ

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณท่านอาจารย์จันทวรรณมากครับ