ความเห็น 56502

โครงการสังเคราะห์การท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน กับ “หัวใจการถอดบทเรียน”

เขียนเมื่อ 

ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับอาจารย์จตุพร ถ้ามีโอกาสจะเข้าไปเยี่ยมแน่ ๆ ครับ ถ้าจะสานต่ออย่างไรก็จะต้องกลับมาขอคำชี้แนะจากอาจารย์จตุพรอย่างแน่นอนครับ