ความเห็น 564954

ความสุขในการทำงาน

เพ็ญ
IP: xxx.42.67.166
เขียนเมื่อ 

ดิฉันมองตนเองว่า งาน คือ ชีวิต  และ  ชีวิต  คือ  งาน  ตามแบบหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ  ท่านได้ให้แนวคิดไว้  ทำให้มองเห็นว่า  ทุกคนที่ทำงานร่วมกันเป็นกัลยาณมิตร   ทำให้อยากทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี   เพื่อจะได้เห็นใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มของทีมงานทุกคน   เราต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมมากๆ  ต้องช่วยเหลือกันอย่างจริงใจไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวจนเกินไปค่ะ