ความเห็น 563795

ออกกำลังเต็มที่กับร่วมเพศ แบบไหนเหนื่อยมากกว่า

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ... คุณกวินทรากร

  • เรื่องรับอาสาสมัครอีกหรือไม่นี่... ไม่ทราบครับ
  • เท่าที่ทราบ... อาสาสมัครเหล่านี้มักจะได้ค่าตอบแทนเล็กๆ น้อยๆ ด้วย (เล็กในสายตาฝรั่ง มากในสายตาคนไทย)
  • ไม่แน่นา... โรงพยาบาล คณะแพทย์ หรือคณะที่มีนักจิตวิทยาอาจจะทำการทดลองแบบนี้บ้างก็เป็นได้