ความเห็น 56245

การวิจัยเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.188.32.84
เขียนเมื่อ 

ผมรู้สึกดีใจมากกับคำถามนี้ครับ  ผมขออนุญาตตอบดังนี้นะครับ

๑. การจำแนกประเภทของสิ่งใดๆ  จะได้ผลเป็นอย่างไร  จะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้จัดประเภท  เช่น  ในการจัดประเภทสัตว์  ถ้าใช้  บนบก  กับในน้ำ เป็นเกณฑ์  ก็จะได้ สัตว์บก กับ สัตว์น้ำ   ถ้าใช้ การออกลูก เป็นเกณฑ์  ก็จะได้  สัตว์ออกลูกเป็นไข่  กับ  ออกลูกเป็นตัว  ถ้าใช้ความอุ่นของเลือดเป็นเกณฑ์  ก็จะได้  สัตว์เลือดอุ่น กับ สัตว์เลือดเย็น ฯลฯ   การจัดประเภทของ กฎ ก็เช่นเดียวกัน  ถ้าเราใช้ กาล เป็นเกณฑ์  เราก็จะได้  กาลLaws  vs  อกาลLaws เหมือนที่ Dr.Sue ว่า  ถ้าเราใช้การสร้างไม่สร้างเป็นเกณฑ์  เราก็จะได้  กฎบรรยาย(Descriptive Laws) vs กฎกำหนดหรือกฎบัญญัติ(Prescriptive Laws)  ถ้าใช้ความตายตัวเป็นเกณฑ์ ก็จะได้กฎตายตัว(Deterministic Laws) vs กฎเชิงสถิติ(Statistical Laws)  ถ้าใช้ระดับเป็นเกณฑ์ ก็จะได้  กฎมหภาค(Macro Laws) vs กฎจุลภาค(Micro Laws)  ฯลฯ

๒. กฎ ที่ผมกล่าวภายใต้บล็อก METHOD นี้ เป็นกฎประเภท Descriptive Laws  หรือ Empirical Laws หรือ Natural Laws ครับ  ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงกฎ ผมจึงมักจะวงเล็บภาษาอังกฤษเหล่านี้ไว้ด้วยเสมอ

๓. ในกรณีของกฎประเภท Descriptive Laws  ถ้าเป็นกฎประเภทตายคัวแล้ว จะผิดพลาดไม่ได้  ถ้าผิดเพียงครั้งเดียว ก็ถือว่า ผิดเลย  แต่ถ้าเป็นกฎเชิงสถิติ   เรายอมให้ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนได้  ๑ %  หรือ  ๕ %  และยังถือว่าเป็นกฎอยู่ครับ