ความเห็น 56180

The Beginning of the journey

เขียนเมื่อ 

Coconut =  Long-suffering : ความอดกลั้น คงจะกินยากเลยแสดงถึงความอดกลั้นกระมังคะ  อิอิ

Grapes =  Love : ความรัก  ชอบองุ่นค่ะ  มีรักเยอะหรือคะ  ไม่เข้าใจค่ะ