ความเห็น 561295

ดอกทอง

เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยม...ได้อ่านเรื่องแปลกที่น่าสนใจ

ผมเคยอยู่อินเดียพอมองเห็นภาพที่เล่ามา...ครับ