ความเห็น 56071

การแก้ความทุกข์ด้วยปัญญา???

เขียนเมื่อ 

ครูมีคำถามข้อหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายที่อยากถามพิไลแล้วฝากให้พิไลไปลองคิดดูนะ

สิ่งที่ครูอยากถามก็คือ

การเขียนว่าเรารู้เรื่องเกี่ยวกับ "ปัญญา" อย่างไร กับการใช้ "ปัญญา"มาใช้ในการเขียนบันทึกนั้น แตกต่างกันหรือไม่ แล้วถ้าแตกต่างกันพิไลจะทำอย่างไร

ป.ล. : ไม่ต้องตอบก็ได้นะครับ เพราะคำพูดไม่สำคัญเท่าการกระทำ