ความเห็น 55939

หัวใจที่ปลายนิ้ว - เขียนด้วยใจ + ความเชื่อ + อิสระ + ความสม่ำเสมอ + เรื่องราวที่เคยลงมือทำมาแล้ว

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ..

 ถ้าหากเขียนบ่อยๆ ฝึกคิด ฝึกเรียบเรียงภาษา..

"...เอกลักษณ์จะเกิดเฉพาะของคนๆนั้นทันที ที่ใครๆก็ไม่อาจจะลอกเลียนแบบได้ .."

^___^