ความเห็น 55780

การประกันคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพของบัณฑิต

เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข
IP: xxx.28.179.1
เขียนเมื่อ 

ขณะนี้ คณะเภสัชศาสตร์ (และเข้าใจว่าที่อื่นๆ ก็คงเป็นเช่นเดียวกัน) กำลังพยายามทำความเข้าใจกับโครงสร้างการบริหารหลักสูตรตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้สร้างกฏเกณฑ์มาใหม่  รวมทั้งเรื่องราวอื่นๆ ที่เกิดกฎเกณฑ์ต่างๆ จากที่ต่างๆ กำหนดมาให้ทำ  แต่ไม่เคยมีคำถามเลยว่าผลผลิตจากหลักสูตรต่างๆ นั้น มีความฉลาดมากขึ้นเพียงใด (ตามที่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเขียนไว้) และเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราฉลาดขึ้น

จริงๆ แล้วอาจารย์ทั้งหลายก็คงจะไม่ร้ว่า wisdom ที่ควรจะเป็นของมหาวิทยาลัยคืออะไรกันแน่คะ เพราะเวลาเราคุยกันเป็นหมู่คณะ พวกเราแต่ละคนจะมีมุมมองของความเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไป เมื่อจับเอามารวมกันแล้ว เราไม่สามารถมองเห็นความเป็นหนึ่งเดียวหรือปัจจัยร่วมได้เลย แม้แต่ในคณะเล็กๆ อย่างนี้