ความเห็น 55701

โครงการสังเคราะห์การท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน กับ “หัวใจการถอดบทเรียน”

Ajarn POP
IP: xxx.7.106.221
เขียนเมื่อ 

Well-done my friend!

Heart of Inspiration in doing research makes a great impact on your community.

Cheering for your successful research outcomes krab!