ความเห็น 55690

โครงการสังเคราะห์การท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน กับ “หัวใจการถอดบทเรียน”

เขียนเมื่อ 
เป็นกำลังใจให้เสมอครับอาจารย์จตุพร เวลาเราคิดสิ่งใหม่ ๆ หรือทำอะไรใหม่ ๆ ได้ก็จะมีกำลังใจเพิ่มเสมอครับ