ความเห็น 55357

What you read reveals your personality.

เด็กใฝ่รู้
IP: xxx.151.24.11
เขียนเมื่อ 

อยากอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับอดีตเกี่ยวกับการระลึกชาติและผลกรรมต่าง ๆ จังค่ะที่ไหนพอมีให้อ่านบ้างมั้ยค่ะตามห้องสมุดที่ไหนพอมีให้อ่านค่ะ เพราะว่างบมีน้อยไม่ค่อยมีตังค์ซื้อเท่ารัยค่ะ

เพราะว่ากำลังเรียนอยู่ค่ะเลยไม่มีรายได้