ความเห็น 55001

เมื่อท่านเอื้อเรียกให้ไปร่วมทีมเขียนคู่มือคุณภาพ...3)ใช้พิมพ์ดีดสัมผัส...มรดกที่พ่อให้ไว้

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ

คนที่พิมพ์เร็วกว่า ย่อมได้เปรียบค่ะ

เพราะว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งการสื่อสาร

ขอชื่นชม คุณพ่อ ของคุณพี่ค่ะ

ว่ามีวิสัยทัศน์ กว้างไกลมากค่ะ