ความเห็น 5453

KM การศึกษานอกโรงเรียน

บัญญัติ ลายพยัคฆ์
IP: xxx.113.71.169
เขียนเมื่อ 

ทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชขอร่วมสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยน km ในกระบวนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้แก่เยาวชนและครูสอนวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะการอบรมครูสอนวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำเมื่อวันที่ 29-30 ต.ค 48 เรื่องเทคนิคการจัดกิจกรรมค่ายวิทย์ เป็นครูจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสสวท.-มวล. ทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ใช้กระบวนการ km ในการอบรมได้ผลดีกว่าทุก ๆครั้ง เริ่มจาก storyteeling ให้ครูเล่าประสบการณ์และความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรมค่ายวิทย์ของตนเองเพียงแค่นี้ก็พรั่งพรูมีเรื่องแลกเปลี่ยนจนเกือบไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นแล้ว แต่ก็ให้ที่ประชุมสกัดจุดเด่นของแต่ละคนเพื่อนำไปใช้จัดทำเป็นกิจกรรมค่ายที่เหมาะกับสถานศึกษาของตนเองและเพิ่มเทคนิคการเรียนรู้แบบสืบค้นเข้าไปผู้อบรมก็ยิ้มกลับไปทุกคน(ดูจากแบบประเมิน)

      ล่าสุดกระผมได้ใช้ km กับการประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยกับโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ของสกว. ซึ่งผมเป็นผู้ประสานงานภาคใต้ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 พ.ย. รูปแบบโดยการเชิญผู้รู้(ดร.กล้า สมตระกูล อ.สมพุทธ ธุระเจนและนักวิจัยในโครงการ)มาพูดให้ที่ประชุมฟัง ปรากฏว่าได้ผลดีกว่าเชิญนักวิจัยเพราะผู้ฟังเรียนรู้จากเพื่อนได้ดีกว่าการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ถ้าสนใจวันที่ 26 พ.ย. จะจัดอีกครั้งที่ จ.สงขลา โดยมี ศ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เป็นวิทยากร เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น