ความเห็น 545

ความรู้ หรือ ความคิดเห็น

marisa
IP: xxx.7.146.208
เขียนเมื่อ 

ถ้าการถ่ายทอดความรู้ที่เป็น Tacit แสดงออกมาพร้อมๆกับอารมณ์ไม่เพียงแต่คำพูด แต่อาจเป็นการเขียนเช่นนั้นแล้ว  อยากถามสักนิดว่า  แล้วการแสดงออกโดยไม่มีคำพูดแต่เป็นอากับกิริยาในอิริยาบถต่างๆ จะเรียกว่าเป็น Tacit Knowledge ด้วยหรือไม่และเป็นแบบใด  เช่น  แม่กำลังทำกับข้าวโดยมีลูกสาวยืนดู   พยาบาลกำลังปฐมพยาบาลคนไข้โดยมีญาติคนไข้ยืนดู  เป็นต้น