ความเห็น 53909

ประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) - สบร.

เขียนเมื่อ 

                      ชัดเจนดีครับอาจารย์ ขอบพระคุณครับ แล้วเร็ว ๆ นี้จะมาแลกเปลี่ยน หน่วยที่ ๕