ความเห็น 538445

ประมวลการจัดบอร์ดของครูบ้านๆตามคำสั่งร.ร.

เขียนเมื่อ 

น่าประทับใจในกระบวนการที่เกิดขึ้นมากครับ...  ห้องเรียนที่เป็นมากกว่าห้องเรียน   ความรู้หลายเรื่องสอดรับกับยุคสมัย หรือสถานการณ์สังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ผมมีภาพน้องนิสิตไปค่ายต้านลมหนาวสานปัญญามาแลกเปลี่ยน   พวกเขาไปทำบอร์ดเล็ก ๆ  ให้เด็กได้เรียนรู้   มีการวาดภาพในผนังห้องแบบง่าย ๆ ...

ไม่หรูเริด ... แต่ผมก็ชื่นชมและประทับใจมากเช่นกัน