ความเห็น 538

เรื่องเล่าการจัดการความรู้จังหวัดชุมพร

พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.151.46.132
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

               ด้วยความยินดีครับ และคงต้องขอขอบคุณทาง สคส. ที่มาเริ่มต้นจุดประกายให้พวกเราเมื่อเดือนพฤษภาคม     วันนี้เรากำลังพยายามเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อนฟันเฟืองตัวเล็กๆ(หน่วยงาน)จำนวนมากที่ประกอบขึ้นเป็นจังหวัดชุมพรให้สามารถเดินหน้าหมุนเฟือง KM ไปด้วยกันครับ 

               ในห้องบรรยาย KM รุ่นที่ 2 หลังจบการบรรยาย 

                                                  พรสกล  ณ ศรีโต

                                                      4/7/2548