ความเห็น 53691

อยากบอกน้องก่อนฝึกงาน ตอนที่ 1

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์จิตตีย์พร...                              

  • เห็นด้วยกับอาจารย์ครับที่ว่า... เภสัชกรน่าจะมีบทบาททางด้านสุขภาพมากกว่านี้ โดยเฉพาะการให้คำแนะนำ + ข้อคิดเห็น
  • สังเกตจากบัณฑิตที่จบหลักสูตรเภสัชกร 6 ปี... ดูท่านจะมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และทักษะในการใช้ยาดีขึ้นมากครับ

ถ้า มน. ลองปรับหลักสูตร "ทางเลือก" ดู... ให้มีหลักสูตร 7 ปี ได้ปริญญาตรี+โท(โททางเภสัชฯ เฉพาะทาง หรือทาง MBA) ไปเลย ทว่า... เน้นให้มีความรู้ทางคลินิกมากขึ้น น่าจะดีครับ