ความเห็น 536

ความรู้ หรือ ความคิดเห็น

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.33
เขียนเมื่อ 

ผมเห็นว่า ต้องตามไปดูวิวัฒนาการของความรู้กันแล้วละ เท่าที่เข้าใจ เจ้าความรู้ในความหมายที่เข้าใจกันว่าเป็น EK นั้น มันมีที่มาจากการเถลิงอำนาจของวิทยาศาสตร์โดยความอัศจรรย์ของประยุกต์วิทยาที่เรียกว่าเทคโนโลยี ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ไม่มี"กาย ใจ วิญญาณ"ของมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย คงจำการทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าประสาทสัมผัสเชื่อถือไม่ได้โดยใช้มือจุ่มน้ำร้อนข้างหนึ่ง น้ำเย็นข้างหนึ่ง แล้วมาจับน้ำปกติได้นะครับ สรุปคือวิทยาศาสตร์ครอบงำทุกศาสตร์ด้วยภาษาสากลคือคณิตศาสตร์ที่เที่ยงตรง มีความบรรสานสอดคล้องซึ่งนำมาใช้เป็นแบบจำลองของธรรมชาติตามที่นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เชื่อกัน ทุกศาสตร์จึงพยายามใช้คณิตศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งทางธรรมชาติและสังคม นั่นแหละคือEKที่พ่วงมากับวาทกรรมวิทยาศาสตร์

แต่วิทยาศาสตร์เองก็ค้นพบเรื่อย ๆว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติสัมพันธ์กับคนโดยพื้นฐานเลยเชียวคือ คนที่สังเกตุธรรมชาติเป็นตัวแปรให้ธรรมชาติปรากฏโฉมอย่างที่เห็น

คำถามคือ แล้วธรรมชาติจริง ๆเป็นอย่างไร?

คำตอบคือ มีก็เหมือนไม่มีเพราะจะรู้ว่ามีหรือเป็นอย่างนั้นได้อย่างไร หากไม่สามารถสังเกตุมันได้ เป็นข้อถกเถียงโลกแตก แต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังคงเชื่อถือคณิตศาสตร์ที่ใช้อธิบายธรรมชาติ

ความเห็นนั้นเกี่ยวข้องกับคนแน่นอน และอะไรที่เกี่ยวกับคนย่อมหลีกหนีความเห็นไปไม่พ้น และเนื่องจากที่มาของความเห็นคือความเชื่อซึ่งค่อย ๆสร้างสมมายาวนาน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ EK เมื่อถึงที่สุดแล้วก็มีรากจากความเชื่อซึ่งเป็นเหตุให้คนที่มีความรู้เถียงกันไม่รู้จบ

ไอนสไตน์ยังเถียงกับบอร์จนตายจากกันเลย (แต่เถียงกันอย่างสร้างสรรค์เพราะไม่ได้ต้องการเอาชนะ)

ผมเห็นว่า ความรู้ฝังลึกที่เราสนใจ ส่วนหนึ่งเป็นทักษะที่ทำให้ใครคนนั้นประสบผลสำเร็จในงานที่ตนเองทำที่อาจจะถ่ายทอดให้คนอื่นได้ แต่เนื่องจากเป็นคนจึงต้องมีองค์ประกอบเรื่องใจและวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ดังนั้น ความรู้สำคัญในการจัดการความรู้คือ ความรู้เรื่อง"คน" ครับ

ภีม