ความเห็น 53276

จูฬราห โลวาทสูตร "คนขันคว่ำ"

น.เมืองสรวง
IP: xxx.118.108.254
เขียนเมื่อ 

" สิ่งหนึ่ง สิ่งใด เกิดขึ้นและดับไป เป็นธรรมดา จงอย่ายึดติดกับสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่นั้น"

" จงสงบนิ่งและสงบใจชั่วขณะและน้อมรับฟังสิ่งดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นและยั่งยืน "

" การยึดติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพและสภาวะจิตใจ....."

" ไม่มีการพูดเท็จ..ในสังคม gotokrow  จงน้อมรับในความคิดของทุก ๆ ท่านที่แสดงความคิดเห็นเพื่อปรับใช้ในการทำงานข้อความใดดูแล้วไม่เหมาะสม ควรตัดออก "