ความเห็น 532275

หมอ.... คิดใหม่ - ทำใหม่

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ยินดีที่ได้เห็นความก้าวหน้าทางความคิด ความสนใจที่กว้างไกล ความมุ่งมั่นที่ไม่ย่อท้อในการพัฒนาตนที่แท้จริงของน้อง

ความเห็นส่วนตัวของพี่ คือ หากมองงานหนักคือการที่ชีวิตเรายังมีค่า (มีคนเห็นเรามีค่า) มองทุกขณะคือการพัฒนา (มิใช่การใช้เวรกรรม) อาจทำให้ชีวิตสุขกว่าเดิน (เพราะพี่ก็เริ่มจากทนทุกข์และมาพบความสุขในการทำงานเมื่อไม่นานนี้)

 

หวังดี+ยินดี