ความเห็น 53224

“เกษตรกรรมยั่งยืน ใครเริ่มก่อนใคร?”

เขียนเมื่อ 

แล้วใครล่ะที่จะเป็นคนเริ่มต้นกระแสเกษตรกรรมแบบยั่งยืนในพื้นที่ที่คนในชุมชนหันไปสนใจอาชีพอื่นๆแล้ว

 

คงต้องเริ่มจากการพาไปดูจากของจริงที่อำนาจเจริญแล้วครับ เพราะเพียงแค่การกล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียง ก็มีผู้ที่เห็นด้วย  และยอมรับในแนวคิด แต่ตอนนี้ ขอเอาตัวให้รอด ตามเศรษฐกิจกระแสบริโภคนิยมให้ทันกันก่อน

 

เห็นภาพแล้ว อยากมีัโอกาสได้ทำอย่างที่เห็นในภาพบ้างครับ