ความเห็น 53160

ทำไมผู้หญิงถึงชอบเบี่ยนเบนประเด็น ไม่สนใจคำพูดของตัวเอง

เขียนเมื่อ 

บันทึกนี้ต้องให้สุภาพสตรีเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

เพราะถ้าความคิดผมก็จะคล้าย ๆ กับนายบอนครับ