ความเห็น 53108

กินอยู่อย่างไร สมองไม่เสื่อมเร็ว

เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณอาจารย์สิงห์ป่าสัก.. // ดูจากประวัติอาจารย์... ศิษย์เก่าสถาบันเดียวกันเลยครับ (มสธ.) // การคัดลอกจาก word ลงบล็อกมีปัญหาอย่างที่อาจารย์ว่าครับ แก้ที่บล็อกน่าจะใช้การได้ดีกว่า // ปัญหาของเครื่องผมตอนนี้... คุณณรงค์ IT โรงพยาบาลคาดว่า น่าจะอยู่ที่ โปรแกรมใช้ web (web brouser) คือ internet explorer บกพร่อง // คาดว่า คงจะแก้ไขได้เร็วๆ นี้ครับ //