ความเห็น 53107

กินอยู่อย่างไร สมองไม่เสื่อมเร็ว

เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณอาจารย์จันทร์เมามาย และท่านผู้อ่านทุกท่าน... // ปัญหาเรื่องแถบเมนูภาพ + แต้มสีหายไป ดูจะเป็นเฉพาะที่เครื่องผม // คุณณรงค์ IT โรงพยาบาลตรวจสอบดูพบว่า web brouser (โปรแกรมเข้าใช้เว็บ) บกพร่อง // ทว่า... ตอนนี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้ // การทำแถบสีใน word ก่อนมาปะลงนี่... ได้ทดลองดูแล้ว ยังไม่ได้ผล เข้าใจว่า web brouser บกพร่องที่จุดใดจุดหนึ่ง // จะพยายามแก้ไขครับ // ขอขอบคุณ