ความเห็น


กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอ JJ และคุณหมอพิเชฐ เป็นอย่างสูงค่ะ ที่ติดตามให้กำลังใจแก่คณะสหเวชมาโดยตลอด โดยเฉพาะเรื่องการประกันคุณภาพ

ตั้งแต่ประเมินตนเองมาจนปีนี้นับเป็นครั้งที่ 6  เพิ่งจะปรากฎผลคะแนนตรวจสอบมากกว่าที่ประเมินตนเองก็คราวนี้แหละค่ะ ชาวสหเวชฯ ต่างยินดีปรีดา เหมือนฝ่าด่านอรหันต์ไปได้เกือบถึงทางออกแล้ว

ทั้งนี้  ผลที่บังเกิดต้องขอขอบคุณบุคลากรของสหเวชทุกๆ ท่าน ที่ผนึกกำลังกัน ดำเนินงานด้วยความอุตสาหะมาตลอดทั้งปี  โดยการนำทีมของคุณแม่ท้องสองใกล้คลอด อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  ธีระภูธร  อยากจะเรียนว่าและครอบครัว ด้วยซ้ำ  ในฐานะที่ท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพของคณะสหเวชฯ  ผู้ที่ทำงานแบบอุทิศสุดๆ(เอาคุณลูก คุณพ่อของลูก มาช่วยงานด้วย)

ตลอดรวมถึงรองคณบดีทุกๆ ท่าน ที่คุมบังเหียนงานด้านการสอน  กิจการนิสิต และผู้ช่วยคณบดีที่ดูแลด้านบริการสหเวชฯชุมชน ได้แก่ ผศ.ปนดา  เตชทรัพย์อมร   อาจารย์นพดล  จำรูญ  และอาจารย์ ดร.สุรพล  ตั้งวรสิทธิชัย 

หัวหน้าภาควิชาทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ผศ.ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย(MT)  อ.กาญจนา จิตติพร(CVT) อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง(RT)  อ.โอปอร์ วีรพันธุ์+อ.กนกพร  อุณเอกลาภ (PT)    และ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ (คุณบอย) ที่กำกับงานในหน่วยงานย่อย อย่างมีคุณภาพ

คณาจารย์ทุกๆท่าน ที่ทุ่มเทงานด้านสอน และวิจัยกันอย่างที่เรียกได้ว่า  ต้องหาเวลาเติมคุณภาพชีวิตให้ด้วย

เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนแก่ภารกิจทุกๆด้าน รวมถึงแม้กระทั่งงานวิจัยสถาบัน

ดิฉันอยากเอ่ยนามให้ครบทั้งหมดทุกท่านทุกคน  อยากแม้กระทั่งให้เห็นหน้าค่าตา แต่ต้องขออภัยด้วยที่อาจไม่เหมาะสมด้วยกาละและเทศะ

ขอแสดงความคารวะทุกท่าน มา ณ ที่นี้อีกครั้งด้วยความจริงใจ

  

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี