ความเห็น 52941

ความสุขที่ไม่เล็กได้จากการทำงาน

เขียนเมื่อ 
  • เห็นด้วยอย่างยิ่งกับท่าน อ.หมอสุธรรมค่ะ ที่ว่าเราต้องมาตั้งหลัก(หรืออีกนัยหนึ่งก็คือเป้าหมายของการจัดการความรู้ในองค์กร)ว่า เพื่อพัฒนางาน
  • โมเลกุลที่กำลังเคลื่อนอยู่เต็มที่ จะสามารถปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมา เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สู่เป้าหมายได้แบบ "ไปโลด" (ภาษาเหนือค่ะ ความหมายเหมือนว่าวิ่งฉิว  วิ่งเร็วจนทิ้งเพื่อนไม่เห็นฝุ่น)
  • และน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ ม.อ. เรามีท่านเอื้อที่มอง KM แบบเห็นถ่องแท้ โดยไม่ยึดติดกับศัพท์บัญญัติต่างๆมากนักค่ะ
  • แบบนี้คุณเมตตาก็ทำงานกับ KM ได้แบบ "ไปโลด" เช่นกันนะคะ! (อ้อ!..รวมท่าน ผ.อ.เที่ยงด้วยค่ะ...)