ความเห็น 52849

กินอยู่อย่างไร สมองไม่เสื่อมเร็ว

เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณอาจารย์พิไล และท่านผู้อ่านทุกท่าน...// ขออภัยที่อักษรในบล็อกติดพรืดไปหมด กำลังหาทางแก้ไขครับ // ขอขอบคุณอาจารย์พิไล และท่านผู้อ่านทุกท่านครับ //