ความเห็น 52722

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ 116 : วาทกรรม KM

อัมพร
IP: xxx.142.211.140
เขียนเมื่อ 

พอดีเลยกำลังหาเอกสารประกอบการเขียนบทสรุปการศึกษาการเป็นองค์การแห่งการรีบรู้ของโรงพยาบาล ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากค่ะ