ความเห็น 52441

การติดตั้ง FAMP บน FreeBSD 6. 1

เขียนเมื่อ 

kittipong
การติดตั้ง PhpMyAdmin 2.6.4 บน FreeBSD 6.1
(หลักการนี้สามารถประยุกต์ใช้กับ Version อื่น ๆ ได้ครับ)

1.cd /tmp
2.fetchhttp://bsd.psru.ac.th/book2/phpmyadmin/phpMyAdmin-2.6.4.tar.gz
3.gzip -cd phpMyAdmin-2.6.4.tar.gz | tar xvf -
4.mv phpMyAdmin-2.6.4 phpmyadmin
5.mv phpmyadmin/ /usr/local/www/apache22/data
6.cd /usr/local/www/apache22/data
7.pico config.inc.php
(ให้ค้นหาบรรทัดเหล่านี้แล้วแก้ไข ค่าของตัวแปร user , password ให้ถูกต้อง)
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'xxxxxxx';

8.เปิด Internet Explorer
http://xxx.xxx.xxx.xxx/phpmyadmin/

ที่มา : http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=6915