ความเห็น


วสันตดิลกฉันท์ 14

ปูชา จ ปูชนียนาฏ         วรบาทบทบงส์
รังสรรค์พจีลิขิตผจง         บ่งคนึงคุณคณา
กราบบาทอัญเชิญสถิตสถาน        ณ พิมานดุสิตา
เสด็จสวรรคมรรคา        บุปผชาติบำบวง
สรวงสรรค์สุคันธรวรส         สนิทโสตเสนาะทรวง
รายล้อมสุคันธรวปวง         ณ แดนอมราวดี
สราญสถานอุตรทิพย์       สิปปพรรณมาลี
อมตสุราลัยวรรุจี         พิสุทธิอันนิรันดร...

คัดลอกจาก  http://www.ttkschool.com/

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี