ความเห็น 52232

ฝึกลูกให้เรียนรู้ "การทำงานเป็นทีม" (2)

เขียนเมื่อ 

เมื่อคราวแข่งขันครั้งนั้น อยู่ ป 1 กลางๆ   วันนี้อยู่ ป 2 แล้วค่ะ