ความเห็น 52135

บรรยายกาศในงานวันประชุม WORLD UNIVERSITY PRESIDENT SUMMIT

เขียนเมื่อ 
หนูจิตรวดีอ่านหรือยังครับ บอกด้วยนะค๊ะ