ความเห็น 52119

แนวคิดการจัดทำสมรรถนะเฉพาะของครูและผู้บริหาร

เข้ามาด้วยรัก
IP: xxx.121.39.151
เขียนเมื่อ 

มาตรฐานเป็นสิ่งที่สร้างด้วยเกณฑ์ แต่การจับสมรรถนะด้วยเกณฑ์บางครั้งก็ยังไม่เที่ยง  ที่ทำงานของดิฉันได้รองผู้อำนวยการคนใหม่ ท่านเดินวนหางานทำอยู่ สองสัปดาห์  สัปดาห์ที่สามท่านจัดห้องใหม่ ในวันที่ครูฝ่ายวิชาการไม่อยู่โรงเรียนแค่ 3 ชั่วโมง ท่านนำงานวิชาการในส่วนของรองคนเก่าทิ้งหมด ไม่ว่ากัน ในห้องท่านสะอาดเรียบร้อย ในห้องของดิฉันเต็มไปด้วยของที่ท่านทิ้ง เข้าเกณฑ์ท่านมีสมรรถนะสูงจนดิฉันไปไม่ถึง การสร้างเกณฑ์เพื่อแบ่งผลการดำเนินการ ทราบผลตามตัวบ่งชี้ ดิฉันไม่แน่ใจ คุณลักษณะที่พึงประสงค์บางครั้งเราคาดหวังสูงหรือว่าค่านิยมแตกต่างกัน การเคารพในสิทธิส่วนบุคคล วัดกันตรงไหน หรือว่าการรับรู้คุณค่าของศิลปะ การตรวจวัด EQ ในตัวตน อบรมให้เกิดในผู้บริหารได้ไหม

ปลูกฝังในตัวนักเรียนเป็นเรื่องไม่ยาก ปลูกจิตสำนึกในตัวผู้บริหารสิ เหมือน...............................นะคะ