ความเห็น 51838

เปลี่ยนซิป….เดี๋ยวจะมาเอา

เขียนเมื่อ 

"เดี๋ยว" ของคนเราไม่เท่ากัน อันหนึ่งมาจากความคาดหวังค่ะ 

เดี๋ยวที่รู้สึกว่านาน
เดี๋ยวพี่โทร......กลับจากคนรัก  
เดี๋ยวข้าวก็สุกแล้ว สำหรับคนหิว
แม่ขอไปทำงานเดี๋ยวเดียว....สำหรับลูก

เดี๋ยวที่รู้สึกว่าไม่นาน
เดี๋ยวโดนตี
เดี๋ยวเถอะ... แก
เดี๋ยวก็รู้
เดี๋ยวจะมาเก็บตังส์

วันนี้ดิคออกเท่านี้ค่ะ