ความเห็น 51830

โอกาสทางการศึกษา

เขียนเมื่อ 
ตอบแบบง่ายๆ ก็คือ ให้เขาไปหาทุนการศึกษา ซึ่งก็หาได้ตาม สถาบันการศึกษาค่ะ ซึ่งถ้าเขาอยู่ที่นิติ มธ. ก็ไปหา ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา ฝ่ายการนักศึกษา