ความเห็น 51699

"มนุษย์"ปัจจัยแรกแห่งการพัฒนา

เขียนเมื่อ 
  • อยากเห็นพัฒนาที่เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง
  • ใช้ชุมชนเป็นฐาน ไม่ใช่รัฐบาลใช้เงินล่อ สั่งทำโน่นทำนี้ ซึ่งไม่ใช่การพัฒนาที่ยั่งยืนเลย