ความเห็น 51672

ขอบคุณ "(รัก) สามเส้า"

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณ"ครู"ทุกท่านที่พานพบ

ขอน้อมนบคารวะ ณ ที่นี่

ข้อคิดเห็นทรงคุณค่าประดามี

ร้อยวจีต่างมาลาบูชาครู