ความเห็น


ผศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร

1. ทักษะการเล่าเรื่องคืออะไรและมีลักษณะอย่างไรบ้าง

ตอบ คือ ความสามารถที่จะแสดงประเด็น รายละเอียด สาระ อารมณ์ ความรู้สึก ในเรื่องราวใด ๆ ได้อย่างเห็นภาพชัดเจน เข้าใจและเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกทำให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวอย่างแจ่มชัด ต้องการติดตามเรื่องราวต่าง ๆ ให้รู้รายละเอียดทั้งหมด และมีความสนุกสนาน

เช่น ในระดับประถม ตัวอย่างเป็นการเล่าเรื่องกระต่ายกับเต่าซึ่งเป็นนิทานอีสบ ผู้ที่มีทักษะการเล่าเรื่องจะสามารถเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ของเรื่องให้เด็กฟังถึงเหตุการณ์ของเรื่องตั้งแต่ต้น จนจบ โดยเรียงลำดับเหตุการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายไม่สับสน มีการใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจเหมาะกับระดับผู้ฟัง ดำเนินเรื่องได้ต่อเนื่องไม่สับสนวกวน โดยอาจสรุปจบท้ายด้วยการใช้เทคนิคในการถามให้คิด เช่น นักเรียนคิดว่า นิทานเรื่องนี้ทำให้นักเรียนได้ข้อคิดนำไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง

2. ทักษะการใช้กริยาท่างทางคืออะไรและมีลักษณะอย่างไรบ้าง

จากตัวอย่างการเล่าเรื่องข้างบน ถ้าบุคคลมีทักษะการใช้กริยาท่าทางจะมีความสามารถที่จะใช้ท่าทางน้ำเสียง และกริยาอาการต่าง ๆ ประกอบโดยมีการแสดงท่าทางประกอบ ใช้น้ำเสียงและลีลาที่น่าฟัง น่าติดตามใช้ภาษาง่าย ๆ เหมาะกับผู้ฟัง ทำให้เรื่องราวน่าสนใจ น่าติดตาม และสื่อความหมายให้ผู้ฟังได้เข้าใจชัดเจนขึ้น

3. ทักษะการใช้บทบาทสมมุติคืออะไรและมีลักษณะอย่างไรบ้าง

จากตัวอย่างการเล่าเรื่องข้างบน ถ้าบุคคลมีทักษะการใช้บทบาทสมมุติจะมีความสามารถที่จะแสดงท่าทาง อากัปกริยาอาการ ในการเป็นสิ่งต่าง ๆ นั้น หรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดว่า ถ้าตนเองเป็นกระต่ายเจอเหตุการณ์ที่ลูกตาลหล่นลงมาจะต้องทำท่าทางตกใจอย่างไรจึงจะเหมือนกับกระต่ายในนิทาน ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยขณะที่มีการเล่าเรื่องครูอาจจะแสดงบทบาทสมมุติว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ประกอบไปด้วยหรือให้นักเรียนร่วมแสดงบทบาทสมมติประกอบไปด้วย

4. ทักษะการอภิปรายคืออะไรและมีลักษณะอย่างไรบ้าง

ทักษะการอภิปราย คือ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อขยายขอบเขตของความรู้และความคิดต่อสิ่งนั้นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าสาระที่ได้โดยตรงจากเหตุการณ์ใด ๆ เช่น เมื่อเล่านิทานเสร็จ ครูให้นักเรียนทุกคนร่วมกันคิดถึงสิ่งที่ได้รับฟังมาแล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลว่า

1. อะไรเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหยียบกันบาดเจ็บล้มตาย เพราะอะไร

2. ถ้าให้นักเรียนเลือกที่จะเป็นสัตว์อะไร ก็ได้ในเรื่องเล่านี้ นักเรียนต้องการเป็นสัตว์อะไร เพราะเหตุผลใด

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี