ความเห็น 51611

หัวใจที่ปลายนิ้ว - เขียนด้วยใจ + ความเชื่อ + อิสระ + ความสม่ำเสมอ + เรื่องราวที่เคยลงมือทำมาแล้ว

เขียนเมื่อ 
การสื่อสารสามารถกระทำได้ แต่ไม่ได้หมายความตามใจฉันนะ ครับ เขา พรบ.ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร 2542 คั้นอยู่นะ  อย่าลืมล่ะ...............