ความเห็น 516082

นักเรียนโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง..เด็กดีที่ต้องชม

เด็กชาย ธวัช ปะธิเก
IP: xxx.25.149.26
เขียนเมื่อ 

ผมด.ช.ธวัช เป็นประธานนักเรียนโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงเเละเป็นหัวหน้ามัคคุเทศก์น้อยของพระมหาธาตุเเก่นนครด้วยครับผมขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่ให้การสนับสุนนพวกเราด้วยขอบคุณมากครับ