ความเห็น 514941

ปุ่มกระดูกในปาก

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ คุณ maruko
  • ถ้ามีปุ่มกระดูกแบบนี้ หรือคะ ถ้าต้องใส่ฟันเทียม หรือฟันปลอมที่ต้องมีส่วนของฟันพาดผ่าน ก็ต้องตัดออกค่ะ
  • การตัดออกไม่ยากค่ะ เพียงแต่ต้องไปหาหมอศัลยกรรมช่องปาก เป็นผู้ทำให้ ก็จะชำนาญกว่า
  • แต่ถ้าไม่ต้องใส่ฟันก็ไม่เป็นไร ทิ้งไว้อย่างนี้ได้ แต่ต้องหมั่นดูแลความสะอาดดีดี เพราะว่า อาจเป็นที่หมักหมมของเศษอาหารได้ค่ะ
  • ถ้าต้องทำอะไรนั้น ไปให้คุณหมอตรวจดีที่สุดค่ะ เพราะจะได้เห็นภาพของช่องปากที่แท้จริงด้วย