ความเห็น 51395

หัวใจที่ปลายนิ้ว - เขียนด้วยใจ + ความเชื่อ + อิสระ + ความสม่ำเสมอ + เรื่องราวที่เคยลงมือทำมาแล้ว

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก ๆ เลยครับคุณบอน สำหรับบันทึกนี้ครับ

เพราะสิ่งที่พวกเราเขียน บางครั้ง "เขียนด้วยใจ" จริง ๆ ครับ

เขียนในสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย สะท้อนออกมาแบบตรง ๆ ครับ

แต่บางครั้งก็กลัวว่า จะไปกระทบเพื่อน พี่ น้อง หรือว่าอาจารย์หรือเปล่า

ถึงกระนั้น ถ้าเราคิดว่าเราเขียนด้วย "ความบริสุทธิ์ใจ" ที่อยากเห็นสิ่งต่าง ๆ ดีขึ้น ก็ไม่กลัวถึงสิ่งต่าง ๆ ที่จะสะท้อนกลับมาครับ