ความเห็น 51041

Re-accredit HA2006(3)

เขียนเมื่อ 
ได้เรียนรู้ มากมายจากบันทึกนี้ค่ะ คุณภาพที่เนียนในเนื่องานทุกมุมมอง "ทำมากกว่าที่พูดได้ เขียนได้ ทำกับพูดเป็นเรื่องเดียวกัน เป็นสิ่งสำคัญค่ะ