ความเห็น 51033

กระบอกไม้ไผ่นี้เขาเอาไว้ทำอะไรเอ่ย...

เขียนเมื่อ 
ผมเคยทายรูปดอกไม้(ดอกไพล)ไม่ถูกมาแล้ว ขอลองใหม่นะครับ อันนี้น่าจะเป็นเกราะสำหรับเคาะให้สัญญาณ นะครับ ชาวบ้านจะใช้เวลารวมกลุ่มออกล่าสัตว์ หรือแขวนตามบ้านเพื่อเคาะให้สัญญาณครับ