ความเห็น 51027

สร้างคุณอำนวยแห่งชาติ (กรณีศึกษา)ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (๑)

เขียนเมื่อ 

 Food Fight เรียนท่านอาจารย์ ดร.จันทวรรณ

 ฝากเรียนแสดงความยินดีกับท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ด้วยครับ

 กล้วยแขก รสกลมกล่อม ครับ