ความเห็น 50913

รู้คอมพิวเตอร์แค่ไหนดี ?

เขียนเมื่อ 
  • โอโห อาจารย์ Handy ตื่น ตี 3 มาเขียนบันทึก อึ้ง ทึ่ง แต่ไม่เสียวครับ
  • แต่อึ้งน้องนิวครับ มีประเด็นหลายประเด็นมาก สมแล้วที่เรียนในระดับนี้มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ดีมาก
  • บางครั้ง เราหลงกลเทคโนโลยีครับ ควรเป็นว่าเราใช้เทคโนโลยี ไม่ใช่ให้เทคโลยีใช้เรา