ความเห็น 50863

เช้านี้ ปาท่องโก๋หรือขนมปังทาเนยดี

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์ Dr.Ka-Poom และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยสำหรับแนวคิดที่ว่า ทุกท่านที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Gotoknow มีส่วนแห่งความเป็น "คุรุ"
  • ครู แปลว่า ผู้หนักแน่น เที่ยงธรรม ผู้สอน

ผมเองไม่ใช่อาจารย์โดยตำแหน่งครับ เป็นข้าราชการ อาศัยทำงานหาเลี้ยงชีพธรรมดา

  • ทว่า... เมื่อเข้ามาใน Gotoknow แล้ว ได้มีโอกาสเรียนรู้จากท่านผู้บันทึก ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านมากมาย
  • บ่อยครั้งที่คิดอะไรไม่ออก... พอเข้ามา Go2Know อ่านเรื่องอื่น หรือข้อคิดเห็นอื่นกลับคิดออกมาได้
  • ทำให้รู้สึกอยากจะเรียกคนอื่นว่า อาจารย์ไปหมด...
  • ต่อไปถ้าใครต้องการให้เรียกชื่ออย่างอื่นค่อยเปลี่ยนก็แล้วกัน

ขอขอบคุณทุกท่านใน Go2Know ครับ